تبلیغات

» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت باب اسفنجی پاندولیp15 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت پری دریایی پاندولی کد p21 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : CARSماشین پاندولی کدp20 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : جارو برقی خودرو ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : لیوان جادویی حرارتی ( یکشنبه 1392/11/27 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی،برنامه ریزی روستایی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد2،اقتصاد کلان برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول سیستم های عامل برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری1،اصول حسابداری1،اصول حسابداری یا هزینه یابی برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اختلالات یادگیری،روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روانشناسی مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،مقدمات مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آشنایی با فقه ،آشنایی با فقه اسلامی برای 9ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آموزش و پرورش تطبیقی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار و احتمالات،آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی برای5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آبخیزداری وحفاظت آب و خاک برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: انسان در اسلام،انسان شناسی در اسلام برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک1 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای رده بندی گیاهان برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد،کلیات علم اقتصاد،مبانی علم اقتصاد برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول صنایع شیمیایی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری2 برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول بازاریابی،بازاریابی و مدیریت بازار برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اپتیک کاربردی 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )

مجموعه سئوالات پیام نور -رشته مدیریت(سنتی و تجمیع)

نویسنده: علی رحمانی


مجموعه سئوالات  پیام نور -رشته مدیریت(سنتی و تجمیع)

كلیه گرایشها(جهانگردی-صنعتی-بازرگانی-دولتی و...) نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 

قسمت اول:

لیست سئوالات قسمت اول

 1. ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت  1-ریاضیات پایه ومقدمات  آمار 1- ریاضیات عمومی – ریاضیات كاربردی در جهانگردی –

 2. 1111005-1111117-1111012-1111009-1111004-1112166

 3. ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت2- ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت-ریاضیات پایه و مقدمات آمار2-ریاضیات در برنامه ریزی1111006-1111118-1111013-

 4. كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت-مبانی و كاربرد كامپیوتر-1115007-1218259-1115217-1115009

 5. كنترل كیفیت آماری(صنعتی)-1117014-1117016

 6. زبان دوم فرانسه1(جهانگردی)-1212008-1212016

 7. زبان تخصصی1(صنعتی-دولتی-بازرگانی)-1212033-1212022-1212166

 8. زبان تخصصی 4(دولتی)-1212025

 9. زبان تخصصی 4(بازرگانی)-1212167

 10. زبان تخصصی2(بازرگانی)212023-1212034

 11. زبان تخصصی3(بازرگانی)-1212169

 12. زبان تخصصی1-1212175-1234031

 13. فراگرد تنظیم و كنترل بودجه-1214006

 14. حسابداری و حسابرسی دولتی-1214007-1218260

 15. حسابداری صنعتی2-1214013-1214026

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت دوم:

لیست سئوالات قسمت دوم

 1. حسابداری صنعتی3-1214014

 2. حسابداری صنعتی1-1214038-1214021-1214069-1214012-1214015

 3. اصول حسابداری2-1214018-1218068-1214011-1214005-1214003-1221092-1214045

 4. مدیریت مالی 1-مدیریت مالی-1214070-1235004-1218069-1238009

 5. مدیریت مالی2-1214072-1214035

 6. نحوه تنظیم وكنترل بودجه ریزی-1214079

 7. مبانی مردم شناسی-1222005-1218003

 8. مبانی سازمان و مدیریت(مبانی مدیریت و سازماندهی)(اصول مدیریت و سازماندهی)-1218064-1218026-1218007-1218102-1218091-1222145-1222187-1218182

 9. تحقیق در عملیات1(پژوهش عملیاتی در جهانگردی)-1218119-1218065-1218028-1218009-1218268-1234002-1214046

 10. مدیریت رفتارسازمانی-1218067-1218123-1218032-1218010-1218123

 11. بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی-1222036-1222171-1218022-1239015

 12. مبانی مدیریت دولتی1-1218027

 13. مبانی مدیریت دولتی2-1218030

 14. تحقیق در عملیات2-1218066-1218120-1218031

 

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت سوم:

لیست سئوالات قسمت سوم

 1. سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218035

 2. سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری-1218036

 3. مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها-مدیریت شهرداری های زمانهای محلی-1218037-1234004

 4. روابط كار در سازمان-1218039

 5. تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی-1218040

 6. سازماندهی و اصلاح تشكیلات و روشها-1218041

 7. مدیریت تحول سازمانی-1218042

 8. مباحث ویژه در مدیریت دولتی-1218043

 9. مدیریت تطبیقی-1218044

 10. حقوق اساسی-1223005-1223004-1218062-1218273

 11. بازاریابی بین المللی-1218145-1218079

 12. سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218075-1218127-1235017

 13. بازرگانی بین المللی-1218125

 14. روش تحقیق در مدیریت(مبانی روش تحقیق)-1218121-1218068-1218029-1218006-1211035-1237006-1218092

 

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت چهارم:

لیست سئوالات قسمت چهارم

 1. مدیریت استراتژیك-1218129

 2. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان-1218132

 3. تحقیقات بازاریابی-1218148

 4. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(فنون تجزیه و تحلیل سیستمها)-1218124-1218071-1218033-1235001-1218267-1218267-1218257

 5. سیستمهای خرد،انبارداری و توزیع-1218130-1218266-1218073

 6. بازاریابی و مدیریت بازار-اصول بازاریابی-1218122-1218070-121269-1218106-1218122

 7. اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2-1221006-1221003-1221018-1221032

 8. جامعه شناسی سازمانها-1222064

 9. مدیریت تعاونیها-1222065

 10. حقوق بازرگانی-1223019

 11. مدیریت منابع انسانی-1235002

 12. سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری-1234008

لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت پنجم:

لیست سئوالات قسمت پنجم

 1. كاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-1235005

 2. حقوق تجارت-1235008

 3. تحقیق در عملیات-1235010

 4. مدیریت بازاریابی-1235011

 5. تجارت الكترونیك1-1235012

 6. بازاریابی بین الملل-1235014

 7. روابط صنعتی-1238001

 8. مدیریت تولید-1218126-1218072-1238008

 9. تصمیم گیری و. تعیین خط مشی صنعتی-1238011

 10. زبان انگلیسی1-1239017

  لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

 

قسمت ششم:

لیست سئوالات قسمت ششم

 1. مبانی و كاربرد كامپیوتر در جهانگردی-1115004

 2. آمار وكاربرد آن در مدیریت2-1117010-1117087-1117013

 3. كاربرد آمار در مدیریت صنعتی-1117015

 4. آمار و احتمالات -1117089

 5. زبان انگلیسی تخصصی1-1212010

 6. زبان انگلیسی تخصصی2-1212011

 7. زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی-1212012

 8. زبان انگلیسی2(جهانگردی)-1212015

 9. زبان انگلیسی تخصصی(جهانگردی)1-1212017

 10. زبان تخصصی4(صنعتی)-1212036

 11. زبان تخصصی2-1212037

 12. زبان تخصصی2-1212176

 13. اصول حسابداری1-1214017-1214066-1214004-1214002

 14. پول و ارز و بانكداری-1214071

 15. حسابرسی1-حسابرسی-1214077-1214027-1214073

 16. جغرافیای جهانگردی عمومی-1216125

 17. جغرافیای جهانگردی ایران-1216126

 18. روانشناسی سیاسی-1217091

 19. روانشناسی عمومی-1217004-1217114

 20. روانشناسی كار-1217147

 21. شناخت صنعت جهانگردی-1218001

 22. آمار و كاربرد آن در مدیریت1-آمار كاربردی در مدیریت جهانگردی-1117009-1117086-1111011-1218002

 23. جامعه شناسی اوقات فراغت(گذراندن اوقات فراغت)-1222215-1218005

 24. آداب سفر در اسلام-1218013

 25. آشنایی با سازمانهای دولتی-1218014

 26. مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی-1218015-1239014

 27. فن و راهنمایی-1218016-1218263

 28. قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی-1218019

 29. امور مسافرت و صدور بلیط-1218020-1218264

 30. برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی-1218021

 31. مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن-1218025

 32. كنترل پروژه-1218078-1238015

 33. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها-(بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت)-1218080-1238014

 34. تحقیق در عملیات3-1218081

 35. مدیریت كارخانه-1218083

  لینك دانلود سئوالات-35سئوال بدون پاسخ

 

 

قسمت هفتم:

لیست سئوالات قسمت هفتم

 1. مدیریت صادرات و واردات-1218146

 2. تجارت الكترونیك-1218149

 3. زبان تخصصی3(دولتی(تجمیع))-1218261

 4. فن راهنمایی-1218016-1218263

 5. طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری-1218077-1218272

 6. اقتصاد جهانگردی-1221004

 7. اقتصاد خرد-1221026-1221011

 8. اقتصاد كلان1221027-1221012

 9. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-1221021-1221007-1221028

 10. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(بازرگانی(سنتی))-1221028

 11. مبانی و اصول سازمان و مدیریت(اصول مدیریت)-1221033-1218101-1228099

 12. مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها-مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی)-1221034-1218090-1221008

 13. حقوق اساسی بازرگانی-1223018

 14. اقتصاد خرد –اصول علم اقتصاد1-1221036-1224018-1224005

 15. زبان انگیلسی1(جهانگردی)-1225001

 16. زبان انگلیسی2(جهانگردی(سنتی))-1225002

 17. هنر و معماری ایران1-1226001

 18. هنر و معماری ایران2-1226002

 19. شناخت صنایع دستی ایران-1226003

 20. مبانی جامعه شناسی-1220542-1222073-1227017-1227001-1227002

 21. تاریخ فرهنگ ایران1-1229001

 22. تاریخ فرهنگ ایران2-1229002

 23. باستان شناسی ایران-1229003

 24. حقوق اداری-1223006

 25. زبان تخصصی2-1234032

 26. مبانی مدیریت بازرگانی-1235003

 27. تجارت بین الملل-1235006

 28. مدیریت اسلامی پیشرفته-1235013

 29. تجارت الكترونیك2-1235015

 30. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان-1235016

 31. مدیریت اسلامی1-1235044

 32. مدیریت اسلامی2-1235045

 33. كارآفرینی-1235046

 34. خلاقیت –حل مسئله و تفكر راهبردی-1235047

 35. فرهنگ عامه-1218011-1239001

 36. برنامه ریزی و توسعه جهانگردی-1218017-1239005

 37. نقشه خوانی و آشنایی با نقشه-1239013-1218012

 38. آشنایی با موزه های ایران-آشنایی با موزه های جهانگردی-1218018-1239016

 

  لینك دانلود سئوالات-38سئوال بدون پاسخ

 

************************************************

دسترسی به نمونه سئوالات در قبال واریزمبلغ آن از طریق SMS مقدور است.

قیمت هر قسمت(هر قسمت از 5تا 15نمونه سئوال را شامل می شود) نمونه سئوال(همراه پاسخ) 2000 تومان می باشد.

قیمت هرنمونه سئوال بدون جواب 50 تومان می باشد.(حداقل سفارش2000 تومان)

سفارش بالای 20هزار تومان 25 درصد شامل تخفیف می شود.

سفارش ویژه خدمات كامپیوترهای سراسركشور 50 درصد شامل تخفیف می باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقیه نمونه سئوالات باشید....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمی باشد.

شماره حسابهای سایت را از اینجا بردارید.

شماره تماس:09128817767

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.pnubank.ir/  یا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نمایید.


پنجشنبه 1389/10/2, ساعت 18 و 25 دقیقه و 46 ثانیه

آرشیو
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول دی 1392
هفته چهارم آذر 1392
هفته سوم آذر 1392
هفته اول آذر 1392
هفته سوم آبان 1392
هفته چهارم مهر 1392
هفته دوم مهر 1392
هفته اول مهر 1392
هفته اول شهریور 1392
هفته چهارم مرداد 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته اول خرداد 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته سوم اردیبهشت 1392
هفته دوم دی 1391
هفته اول دی 1391
هفته چهارم مرداد 1391
هفته اول مرداد 1391
هفته چهارم خرداد 1391
هفته سوم خرداد 1391
هفته اول خرداد 1391
هفته دوم اردیبهشت 1391
هفته دوم دی 1390
هفته دوم آذر 1390
هفته اول آبان 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته سوم خرداد 1390
هفته سوم اردیبهشت 1390
هفته دوم اردیبهشت 1390
هفته اول اردیبهشت 1390
هفته چهارم فروردین 1390
هفته سوم فروردین 1390
هفته دوم فروردین 1390
هفته دوم دی 1389
هفته اول دی 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته سوم آذر 1389
هفته دوم آذر 1389
هفته اول آذر 1389
هفته چهارم آبان 1389
هفته سوم آبان 1389
هفته دوم آبان 1389
هفته اول آبان 1389
هفته چهارم مهر 1389
هفته سوم مهر 1389
هفته دوم مهر 1389
هفته اول مهر 1389
هفته سوم شهریور 1389
نمایش تمام مطالب
آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید . کوروش بزرگ
ایجاد کننده وبلاگ : علی رحمانی

بهترین های فروش در ایران

بسته آموزشی CN3

آموزش دوربین مدار بسته

آموزش پرورش شترمرغ

آموزش تعمیرات خودرو-پارت1

آموزش شصت شغل پردرآمد

آموزش پرورش قارچ

مهره مار

کلمات کلیدی
اقتصاد ایران ریاضی عمومی2 ریاضیات پایه و مقدمات آمار فیزیك پایه1 پیام نور روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 89-88 دانشگاه آزاد تاكستان مجموعه سئوالات پیام نور -رشته حسابداری(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم اصول علم اقتصاد برنامه سازی پیشرفته نمونه سئوال چندین ترم نمونه سئوالات چندین ترم پیام نور نمونه سئوال پیام نور چندین ترم انسان شناسی در اسلام ریاضی عمومی1 ادبیات کودکان و نوجوانان آمار استنباطی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آمریکا+رزومه اختصاصی ادبیات کودکان اقتصاد شهری آتشفشان شناسی روانشناسی عمومی اصول سیستم های کامپیوتری مبانی ریاضی زبان تخصصی2 نمونه سئوال چندین ترم پیام نور فیزیك پایه2 نمونه سوال چندین ترم پیام نور اصول مدیریت اصول حسابداری2 اصول حسابداری1 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی آیین دادرسی مدنی نمونه سئوالات رشته الهیات(ادیان-فلسفه-فقه و مبانی حقوق-قرآن-تاری نمونه سئوالات رشته جغرافیا(جغرافیای انسانی -جغرافیای طبیعی-جغراف كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت مجموعه سئوالات پیام نور -رشته شیمی(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم ۸۹- روشهای تولید و كارگاه+دانشگاه آزاد تاكستان+ثانی آشنایی با ادبیات معاصر ایران مبانی كامپیوتر آمار و احتمالات+دانشگاه آزاد تاكستان+ترابیان جامعه شناسی عمومی اقتصاد خرد1 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان راهنمای تحصیل در خارج و اخذ بورس تحصیلی + مشاوره رایگان آواشناسی انگلیسی نمونه سئوال پیام نور آمار و احتمالات زبان تخصصی1
نظرسنجی
لینک دوستان
نویسندگان