تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - نمونه سئوال درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی7ترم
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوال درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی7ترم

دسته بندی: الف,
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نام درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

کد درس: 1115133-1115248-1115249-1119017

رشته مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر-علوم کامپیوتر

تعداد ترم های موجود: 7ترم

نیمسال اول88-89

نیمسال دوم 88-89- با پاسخ

نیمسال اول 89-90- با پاسخ

نیمسال دوم 89-90- با پاسخ

نیمسال دوم 90-91- با پاسخ

نیمسال اول 91-92- با پاسخ

نیمسال دوم 91-92- با پاسخ

 

لینک دانلود


برچسب ها : ارائه مطالب علمی و فنی,روش تحقیق و گزارش نویسی,شیوه ارائه مطالب علمی و فنی,