تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - نمونه سئوال درس: آشنایی با شیوه خود اشتغالی برای 7ترم
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوال درس: آشنایی با شیوه خود اشتغالی برای 7ترم

دسته بندی: الف,
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نام درس:  آشنایی با شیوه خود اشتغالی

کد درس: 1121008

رشته مهندسی کشاورزی

تعداد ترم های موجود: 7ترم

نیمسال اول88-89

نیمسال دوم 88-89- با پاسخ

نیمسال اول 89-90

تابستان90

نیمسال اول 90-91

نیمسال دوم 90-91- با پاسخ

نیمسال دوم 91-92

 

لینک دانلود


برچسب ها : آشنایی با شیوه خود اشتغالی,